SPIS TREŚCI

 

Przeglądanie katalogu

Wyszukiwanie kart

Parametry wyświetlania

Wyświetlanie powiększonego obrazu kart

Przełączanie wersji językowych

 

Przeglądanie kart

Wyszukiwanie kart w Katalogu IKKar odbywa się na takiej samej zasadzie jak w klasycznym katalogu kartkowym. Karty katalogowe przeszukuje się, przeglądając kolejne obrazy w żądanej szufladzie. Wyboru szuflady dokonuje się z hierarchicznej listy po lewej stronie ekranu (Katalog). Chcąc rozpocząć przeglądanie kart należy wybrać szufladę i wskazać liczbę kart do jednorazowego wyświetlenia (rys.1). Znak przy zakresie oznacza, że dany zakres można rozwinąć (klikając na nim), aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych podzakresów. Brak jakiegokolwiek znaku przy zakresie oznacza, że jest to najniższy poziom opisu. Można także określić, czy na ekranie ma być wyświetlana tylko pierwsza strona karty, czy obie (w przypadku przechowywania w katalogu obrazów obydwu stron). Jeżeli karty były skanowane jednostronnie, zawsze wyświetlana będzie tylko pierwsza strona i opcja ta nie ma wpływu na wyświetlanie.

rys. 1 - przeglądanie katalogu

 

Wyszukiwanie kart

Podstawowym i zawsze dostępnym sposobem wyszukiwania kart w katalogu jest przeglądanie zawartości "szuflad" tak, jak odbywa się to w klasycznym katalogu kartkowym. Lista dostępnych szuflad i ewentualnych podzakresów wyświetlana jest po lewej stronie ekranu. Aby wyszukać żądaną kartę, należy rozwinąć menu alfabetyczne do poszukiwanego zakresu (rys. 2) i następnie przejrzeć po kolei wyświetlane na ekranie karty. Przy użyciu przycisków można zmieniać liczbę kart wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Każdorazowo po zmianie liczby wyświetlanych kart należy odświeżyć widok katalogu klikając ponownie na wybranym zakresie literowym.

rys. 2 - menu alfabetyczne katalogu i przyciski przeglądania kart

 

Przy pomocy przycisków na dole i na górze strony można poruszać się wśród kart w ramach szuflady. Jeżeli wyświetlany zakres (wynik wyszukiwania) obejmuje więcej niż 10 kart, dostępne są dodatkowo przyciski takie jak np. przewijające rezultat o 10, 20, 50 lub 100 obrazów w wybranym zakresie.

UWAGA! Jeżeli katalog został zaindeksowany, możliwe jest przeszukiwanie pełnotekstowe zawartości pól indeksowych (np. nazwisk autorów). W takim przypadku na ekranie wyświetlane są dodatkowe pola wyszukiwania, niewidoczne w wersji nieindeksowanej katalogu.

 

Parametry wyświetlania

IKKar umożliwia ustawienie liczby kart wyświetlanych jednorazowo na stronie (przy pomocy przycisków ) oraz wybranie opcji wyświetlania jednej lub obu stron karty. Przy wybraniu liczby kart większej, niż możliwa do wyświetlenia na ekranie, aby zobaczyć pozostałe wyświetlone karty należy przewinąć ekran suwakiem znajdującym się po prawej stronie ekranu. Pod wyświetlanymi kartami znajdują się przyciski jak np. pozwalające wyświetlić następne lub poprzednie karty z szuflady lub w ramach selekcji, lub przeskoczyć o 10 lub więcej kart. Wyświetlanie dwóch stron karty () jest możliwe tylko wtedy, kiedy karty zostały zeskanowane dwustronnie. Jeżeli w katalogu dostępne są tylko skany jednej strony, opcja ta nie ma wpływu na sposób wyświetlania.

 

Wyświetlanie powiększonego obrazu kart

Jeżeli obraz karty katalogowej w ekranie podstawowym katalogu jest zbyt mały, można wyświetlić większy obraz klikając na obrazie karty w oknie podstawowym (rys. 3). Tak wyświetlony obraz karty można zapamiętać na lokalnym komputerze klikając na nim prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Zapisz obraz jako...".

rys. 3 - wyświetlanie powiększonego obrazu karty

 

Przełączanie wersji językowych

Serwis IKKar jest standardowo instalowany w wersji polskiej i angielskiej. Przełączania pomiędzy wersjami językowymi dokonuje się za pomocą znaczka flagi narodowej w lewym górnym narożniku ekranu serwisu (rys.4). Inne wersje językowe mogą zostać wykonane w ramach usług oferowanych przez producenta.

rys. 4 - przełączanie wersji językowych